CONTACT: 0766 479 110

Ectocid Forte 1 L

Pagina anterioara

CONŢINUT:
100 ml produs conţine substanţă activă:
– 4 % CYPERMETRIN nr. CAS 52315-07-8, NR. CE 257-842-9.
– 2 % PERMETRINĂ nr. CAS 52645-53-1, nr. CE 258 -067-9.
– 5 % PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7.
INDICAŢII: Se utilizează pentru combaterea insectelor zburătoare şi târâtoare, pentru dezinsecţia clădirilor, vehiculelor publice, clădirilor industriale, magazinelor şi a adăposturilor, spaţiilor destinate pentru creşterea animalelor.
MOD DE UTILIZARE: Produsul diluat trebuie pulverizat cu pompe de presiune pe suprafeţele ce urmează a fi tratate. Uzual se utilizează diluţii de 1-2 % (100-200 ml produs diluat în 10 litri de apă) cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp. În cazul insectelor mai rezistente concentraţia se măreşte la 3-4 % (300-400 ml produs diluat în 10 litri de apă) cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp.
Se evită aplicarea soluţiei preparate pe suprafeţe proaspet văruite. Amestecul preparat se foloseşte în cursul zilei respective. A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt stropite şi încă umede. Înainte de refolosinţă, spaţiile se aerisesc temeinic. foarte inflamabili. H302 – Nociv în caz de înghiţire. H315 – Provoacă iritarea pielii. H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 – Nociv în caz de inhalare. H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Ectocid Forte 1 L”